Politica de confidențialitate

STRAWHILL GROUP SRL, RO41344672 cu Nr.Reg.Com.: J23/2922/2019 

Respectă legile în vigoare privind confidențialitatea datelor și se angajeaza să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți și să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu clienții săi, precum și în scopul informării acestora asupra ofertei de produse și politica firmei. STRAWHILL GROUP SRL nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează datele dvs. de contact unor terți (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese de e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulga adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit.

 

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ. 


Toate materialele integrate pe site-ul mosiacucapsuni.ro denumit în continuare: SITE, sunt proprietatea intelectuală a STRAWHILL GROUP SRL. Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, exceptând perioada de care este nevoie să fie vizualizate online. Totusi, paginile complete ale SITE-ului pot fi tipărite daca sunt destinate a fi folosite în scop strict personal. 

Fără a trece cu vederea aplicabilitatea generala a cel menționate anterior, STRAWHILL GROUP SRL poate oferi ocazional oportunitatea de a descărca imagini de fundal, economizoare de ecran sau alte programe utilitare din SITE.

 

 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin date cu caracter personal se ințeleg orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale 
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

STRAWHILL GROUP SRL înregistrează numai informațiile cu caracter personal oferite voluntar de către vizitator/UTILIZATOR/CLIENT.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, STRAWHILL GROUP SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează UTILIZATORII/CLIENȚII. 

STRAWHILL GROUP SRL respectă dreptul la confidențialitate datelor fiecărei persoane care accesează SITE-ul.

STRAWHILL GROUP SRL nu va colecta date personale despre UTILIZATORI/CLIENȚI (nume, adresă, telefon sau adresă de poștă electronică) (numite în continuare "Date Personale") exceptând situația în care UTILIZATORII/CLIENȚII înșiși comunică aceste date.

Prin inscrierea pe SITE/efectuarea unei COMENZI și completarea datelor personale în formularele de inscriere, UTILIZATORII/CLIENȚII decalară că sunt de acord ca toate datele lor personale să fie incluse în baza de date a STRAWHILL GROUP SRL și își dau acordul expres și neechivoc ca toate datele lor personale să fie stocate și utilizate pentru:

- activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea STRAWHILL GROUP SRL și a terților cu care STRAWHILL GROUP SRL are relații de orice natură) la adresele de e-mail comunicate STRAWHILL GROUP SRL,
- participarea la concursuri, promoții;
transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbari în site, administrare, etc);
- statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și imaginii SITE-ului și pentru creearea unor elemente caracteristice noi, promoții, functionalități și servicii noi;
- pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale SITE-ului;
- cercetări de piață;
- urmărirea datelor de vânzări.

STRAWHILL GROUP SRL poate face cunoscute aceste informații în cadrul dealerilor și agenților săi pentru activitățile menționate mai sus.

STRAWHILL GROUP SRL nu va dezvalui nici un fel de informație despre UTILIZATORII/CLIENȚII SITE-ului sau fără a primi mai întâi consimțământul expres al acestora în această privință. În același timp însă, poate dezvălui informații și date cu caracter personal atunci când acest lucru este prevazut expres prin lege. 

Conform Legii nr. 677/2001, UTILIZATORII/CLIENȚII beneficiază de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenție (art. 14), opoziție (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și de a se adresa justiției (art. 18). Totodată, aceștia au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoana se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul STRAWHILL GROUP SRL.

În timpul vizionării SITE-ului, STRAWHILL GROUP SRL va putea stoca anumite informații pe UTILIZATORULUI/CLIENTULUI. Aceste informatii vor fi sub forma unui fișier "Cookie" sau a unui fișier similar. Aceste fișiere "Cookies" ajută SOCIETATEA să construiască un SITE sau publicitate care să raspundă cât mai bine intereselor și preferințelor UTILIZATORILOR/CLIENTILOR.

Cu cele mai multe browsere de Internet se pot șterge sau bloca fișierele „Cookies” sau se poate primi o atenționare înaintea primirii unui astfel de fișier. STRAWHILL GROUP SRL recomandă UTILIZATORILOR/CLIENTILOR să consulte instrucțiunile browser-ului sau fișierul de ajutor pentru a afla mai multe informații despre aceste funcții.

 

Pentru mai multe informații despre cookie-uri accesați: https://mosiacucapsuni.ro/pages/despre-cookie-uri